Търсене Информация Партньори
Поръчки по телефона
Вие се намирате в: / Условия за търговия

Условия за търговия

 

 УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ СТИЛ ДЕКОР

 

1. Всеки клиент на Стил Декор, определен да ползва отстъпка, попълва регистрационна форма. Продавачът работи и с търговци - клиенти на едро (магазини за мебели, подаръчни магазини, дизайнери, собственици на уеб-сайтове за он-лайн търговия, хотели, ресторанти). Минималният праг за прилагане цени на едро за магазини е 600.00 лв. по цени на едро при първоначална покупка.

 

2. Продавачът продава стока, а Купувачът се задължава да заплати цялата дължима сума в брой, с дебитна/кредитна карта или авансово по банков път, освен ако не е договорено друго. Стоките, доставени от Продавача на Купувача, остават собственост на Продавача, докато не бъдат платени изцяло.

 

3. Допълнителните разходи, свързани с транспорта на стоката от търговски обект на Хайстайл ООД до КУПУВАЧА са за сметка на КУПУВАЧА и не са включени в продажната цена на продукта, обявена в търговския обект и в онлайн магазин Стил Декор. КУПУВАЧЪТ може да организира от свое име и за своя сметка вземането на закупените от него стоки от търговски обект на Хайстайл ООД.

ДОСТАВКА” – включва доставката на изделията до посочен от КУПУВАЧА адрес за негова сметка чрез специализирана куриерска фирма или друга фирма за превози, избрана да извърши услугата от самия КУПУВАЧ или Хайстайл ООД.

4.  ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми клиента в случай на забавяне на изпълнение на поръчката в уговорения срок. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена от Продавача в договорения срок, същият е длъжен да уведоми Купувача и да бъде предоговорен нов срок за доставка. Ако не бъде постигнато споразумение, Продавачът е длъжен да върне на Купувача авансово платената сума.

5.  Капарирани стоки се пазят и заплащат в срок от един месец. След изтичане на месеца клиентът трябва да заплати стоката. При желание на клиента и възможност от страна на продавача, стоката може да продължи да бъде съхранявана в складовете на същия срещу заплащане на магазинаж в размер на 0.5% на ден.

6.  При наличие на явни недостатъци и дефекти на стоката КУПУВАЧЪТ има право да иска отстраняване на констатираните дефекти от ПРОДАВАЧА за сметка на последния. Констатирането на недостатъци се извършва с двустранно подписан протокол за несъответствие.

7.  Ако недостатъците са били известни на КУПУВАЧА при сключване на договора или при приемането на стоката и той не е възразил за тях, ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за тези недостатъци. Недостатъците задължително се описват в приемо – предавателния протокол.

8.  КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми „Хайстайл” ЕООД не по – късно от 3 /три/ дни след получаване на стоката за недостатъци, за които не е могъл да узнае при приемането на стоката и обикновения й преглед. В този случай КУПУВАЧЪТ има право да поиска поправяне или заместване на вещта /ако ползването й в този вид е невъзможно/, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията си. Купувачът е длъжен да върне повредената стока в оригиналната или подобна опаковка. В случай, че Купувачът не уведоми Продавача в посочения по-горе 3-дневен срок се счита, че състоянието на стоките отговаря във всяко отношение на договореното.

 

9. Клиентът няма право да връща стоки, без това предварително да е съгласувано с Продавача. Връщането на стоки става в същата или подобна опаковка най-късно при следваща покупка/доставка.

 

10. „Хайстайл” ЕООД не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите и/ или коридорите на жилището и/ или сградата на КУПУВАЧА.

 

11. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било щети причинени от трета страна – превозвачи/куриери. Продавачът препоръчва Купувачът да се увери, че транспортната компания, която превозва стока за негова сметка има необходимата застраховка или да направи такава за собствена сметка.

 

12. Всички рисунки, снимки, илюстрации, спесификации, размери, тегло и др. характеристики на стоките, независимо дали са част от договор или презентация, се дават на клиента с цел предоставяне на максимално точна и пълна информация за стоките, но няма гаранция, че те съответстват изцяло.

 

13.  Всички мебели от внос са предназначени за домашна употреба. Продавачът не носи отговорност в случай, че се използат за търговски цели или обществено ползване.

 

14.  Продавачът си запазва правото да променя действащите цени с предизвестие до Купувача.

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ПОРЪЧКИ НА ЕДРО"